เขาละหมาด ถือศีลอด ละหมาดกลางคืน แต่เขาแสดงกิริยาไม่ดีต่อภรรยาและเพื่อนบ้าน

คำอธิบาย

เขาละหมาด ถือศีลอด ละหมาดกลางคืน แต่เขาแสดงกิริยาไม่ดีต่อภรรยาและเพื่อนบ้าน

ส่งฟีดแบ็ก