อนุญาตให้ผู้หญิงมุสลิมแต่งกับชายคริสต์ไหม ?

ผู้ฟัตวา : อาบิด คาน กอรี

คำอธิบาย

อนุญาตให้ผู้หญิงมุสลิมแต่งกับชายคริสต์ไหม ?

Download
ส่งฟีดแบ็ก