เราจะตอบคนที่ไม่ประกอบการดีแล้วกล่าวว่าอัลลอฮฺทรงประสงค์ให้ฉันเป็นเช่นนี้อย่างไร ?

ผู้ฟัตวา : อาบิด คาน กอรี

คำอธิบาย

เราจะตอบคนที่ไม่ประกอบการดีแล้วกล่าวว่าอัลลอฮฺทรงประสงค์ให้ฉันเป็นเช่นนี้อย่างไร ?

Download

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก