เราถูกทดสอบได้อย่างไรในเมื่อทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้ว ?

ส่งฟีดแบ็ก