นบีอีสาจะลงจากฟากฟ้าหลังจากที่ท่านได้ขึ้นสู่ฟากฟ้าฟรือไม่ ?

คำอธิบาย

นบีอีสาจะลงจากฟากฟ้าหลังจากที่ท่านได้ขึ้นสู่ฟากฟ้าฟรือไม่ ?

ส่งฟีดแบ็ก