ซื้อบ้านโดยการกู้เงินธนาการที่มีดอกเบี้ย?

ส่งฟีดแบ็ก