อีมานมีเพิ่มและลดตามทัศนะของอะฮฺลุสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ

คำอธิบาย

อีมานมีเพิ่มและลดตามทัศนะของอะฮฺลุสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก