อนุญาตให้เอากำไรจากการค้าขาย ได้แค่ไหน?

คำอธิบาย

ถาม : อยากทราบว่า มีการกำหนดขอบเขตไว้หรือไม่ ว่าสามารถเอากำไรจากการค้าขายได้มากน้อยเพียงใด?

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

อนุญาตให้เอากำไรจากการค้าขายได้แค่ไหน?

هل للربح نسبة محددة في التجارة ؟

แปลโดย: อัสรัน นิยมเดชา

ترجمة: عصران إبراهيم


อนุญาตให้เอากำไรจากการค้าขายได้แค่ไหน?

ถาม : อยากทราบว่า มีการกำหนดขอบเขตไว้หรือไม่ ว่าสามารถเอากำไรจากการค้าขายได้มากน้อยเพียงใด? ตอบ : อนุญาตให้ผู้ที่ซื้อสินค้ามาเพื่อการพาณิชย์ หรือเพื่อครอบครอง ทำการขายสินค้านั้นในราคาที่แพงกว่าที่ซื้อมา และเราไม่ทราบว่ามีเพดานจำกัดกำไรแต่อย่างใด แต่ถึงกระนั้น การขายในราคาที่พอประมาณ ก็เป็นสิ่งที่พึงกระทำ ดังที่ปรากฎหลักฐานส่งเสริมในเรื่องดังกล่าว แต่ในกรณีที่สินค้าดังกล่าวนั้น เป็นที่ทราบกันดีว่าตามท้องตลาดโดยทั่วไปจะขายกันในราคาหนึ่ง ก็ไม่สมควรที่มุสลิมจะขายสินค้านั้นแก่ผู้ที่ไม่ทราบราคาสินค้าตามท้องตลาดในราคาที่แพงกว่าปกติ นอกเสียจากเขาจะบอกความจริงแก่ผู้ซื้อ (ว่าราคาที่เขาขายนั้นแพงกว่าราคาโดยทั่วไป) เพราะการขายแพงกว่าราคาปกติในกรณีเช่นนี้ ถือเป็นการหลอกลวงชนิดหนึ่ง ซึ่งมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องกัน จะต้องไม่อยุติธรรม ไม่สร้างความเดือดร้อน ไม่คดโคง และไม่ทรยศต่อกัน ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า "ศาสนาคือการตักเตือน" หะดีษบันทึกโดยมุสลิม และจากญาบิร บิน อับดิลลาฮฺ กล่าวว่า "ฉันได้ให้สัตยาบันต่อท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ว่าจะดำรงไว้ซึ่งการละหมาด การจ่ายซะกาต และการตักเตือนพี่น้องมุสลิมทุกคน" (ฟัตวาคณะกรรมการถาวรเพื่อการวิจัยทางวิชาการและการฟัตวา 13/89) และในอีกฟัตวาหนึ่ง : "กำไรในการค้าขายนั้นไม่มีขอบเขตจำกัดไว้แต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับระดับอุปสงค์อุปทานในตลาด แต่ก็เป็นการสมควรที่มุสลิมจะเป็นผู้ที่ไม่เรื่องมากในการซื้อขาย และไม่ฉกฉวยโอกาส คดโกงหลอกลวง ในการซื้อขาย และต้องพึงรักษาไว้ซึ่งความเป็นพี่น้องระหว่างมุสลิม" (ฟัตวาคณะกรรมการถาวรเพื่อการวิจัยทางวิชาการและการฟัตวา 13/91)

แหล่งอ้างอิง:

ถาม-ตอบอิสลาม islam-qa.com

หมวดหมู่เนื้อหา: