ต้องการอิอฺติกาฟ ในขณะที่มีนัดกับแพทย์

คำอธิบาย

ถาม: ผมต้องการอิอฺติกาฟแต่ผมมีนัดสำคัญที่จะต้องไปพบแพทย์ ผมสามารถไปพบแพทย์ตามนัดในขณะที่อยู่ในระหว่างการอิอฺติกาฟได้หรือไม่ หรืออิอฺติกาฟไม่บังคับ(ไม่วาญิบ)สำหรับผม?

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

ต้องการอิอฺติกาฟในขณะที่มีนัดกับแพทย์

يريد الاعتكاف وعنده موعد مع الطبيب

แปลโดย: รุสดี การีสา

ترجمة: رشدي كاريسا


ต้องการอิอฺติกาฟในขณะที่มีนัดกับแพทย์

ถาม: ผมต้องการอิอฺติกาฟแต่ผมมีนัดสำคัญที่จะต้องไปพบแพทย์ ผมสามารถไปพบแพทย์ตามนัดในขณะที่อยู่ในระหว่างการอิอฺติกาฟได้หรือไม่ หรืออิอฺติกาฟไม่บังคับ(ไม่วาญิบ)สำหรับผม?

ตอบ: อัลฮัมดุลิลลาฮฺ

อิอฺติกาฟคือ การไปพำนักและอาศัยอยู่ในมัสยิด และแท้จริงอิอฺติกาฟเป็นซุนนะฮฺที่ควรส่งเสริมให้กระทำ โดยเฉพาะในช่วงเวลา10วันสุดท้ายในเดือนเราะมะฎอน และอิอฺติกาฟไม่ได้เป็นวาญิบ(ต้องกระทำ)นอกเสียจากมุสลิมจะกำหนดให้เป็นวาญิบสำหรับตัวเองด้วยการสร้างเงื่อนไข (นะซัร/บนบาน) หาไม่แล้วอิอฺติกาฟก็ไม่วาญิบ ดูคำตอบหมายเลข (48999)

และแท้จริงแล้วผู้ที่อิอฺติกาฟนั้นต้องไม่ออกจากบริเวณมัสยิดนอกเสียจากมีความจำเป็นซึ่งไม่สามารถกระทำในมัสยิดได้ เช่น การอาบน้ำละหมาด การอาบน้ำ และการทำธุระสำคัญเป็นต้น ดังรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ ได้กล่าวว่า “แท้จริงนั้น ท่านรอซล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เมื่อท่านได้อิอฺติกาฟแล้วท่านจะไม่เข้าบ้านนอกเสียจากเพื่อการทำธุระส่วนตัว" บันทึกโดยอิมาม มุสลิม

ดังนั้นหากท่านซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์โดยไม่สามารถที่จะเลื่อนการนัดนี้จนกระทั่งหลังเราะมะฎอนได้นั้น ที่ถูกต้องก็คืออนุญาตให้ออกจากมัสยิดเพื่อการดังกล่าวได้และหลังจากนั้นให้กลับมายังมัสยิดอีกครั้ง

ท่านอิมามอันนะวาวีได้กล่าวในหนังสือ อัลมัจญ์มูอฺ (545/6) “แท้จริงแล้วมุอฺตากิฟ(ผู้ที่อิอฺติกาฟ) ที่ป่วยที่ไม่สามารถพำนักอยู่ในมัสยิดเนื่องจากเหตุจำเป็นที่ต้องใช้เตียงหรือผู้ดูแลและการไปพบแพทย์บ่อยครั้ง เช่นนี้แล้วอนุญาตให้เขาออกจากมัสยิดเพื่อการดังกล่าวได้"

เชค อิบนุ อุษัยมีน ได้กล่าวใน “ญะละสาต เราะมะฎอนียะฮฺ" (ปี 1411 ฮ.ศ.) “ผู้ใดที่มีความจำเป็นจะต้องพบแพทย์อนุญาตให้ออกได้ หาไม่แล้วก็ให้เขาพำนักอยู่ในมัสยิดต่อไป"

วัลลอฮุอะอฺลัม