จุดประสงค์การเปลี่ยนเส้นทางไปกลับ ในการละหมาดอีด

คำอธิบาย

ถาม : ผมได้อ่านหะดีษหนึ่งพบว่าท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ท่านได้เดินทางไปละหมาดอีดในเส้นทางหนึ่งแล้วหลังจากนั้นท่านกลับโดยใช้อีกเส้นทางหนึ่ง อยากทราบถึงจุดประสงค์การกระทำเช่นนี้ของท่าน?

ส่งฟีดแบ็ก