ความแตกต่างของมัฏละอฺ และผลต่อผู้ที่เดินทาง

คำอธิบาย

ถาม - มุสลิมคนหนึ่งได้ถือศีลอดเดือนเราะมะฎอนจนครบและละหมาดอีดแล้ว หลังจากนั้นเขาได้เดินทางกลับบ้านเกิดซึ่งอยู่ทางตะวันออก เมื่อถึงบ้านปรากฎว่าคนที่นั่นยังคงถือศีลอดเดือนเราะมะฎอนอยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้เขาต้องถือศีลอดพร้อมคนที่นั่นหรือไม่ เพราะเขาได้ถือศีลอดเดือนเราะมะฎอนครบสมบูรณ์แล้วก่อนเดินทางกลับ ?

ส่งฟีดแบ็ก