คำอธิบาย

ถาม: อะไรคือทัศนะที่มีน้ำหนักในการอ่านคุฏบะฮฺของวันอีดทั้งสอง มีสองคุฏบะฮฺหรือมีเพียงคุฏบะฮฺเดียว ? และอะไรคือหลักฐานในเรื่องนี้ ? จากเว็บอิสลามถามตอบ islamqa.com

ส่งฟีดแบ็ก