แนวปฏิบัติหรือประเพณีที่ผิดๆ ในวันอีด

คำอธิบาย

ถาม – การกระทำใดที่เป็นแนวปฏิบัติหรือประเพณีที่เราควรย้ำระวังมิให้กระทำในวันอีดทั้งสอง?เนื่องจากเราได้สังเกตเห็นการกระทำบางอย่างที่เราปฏิเสธ เช่น การเยี่ยมสุสานหลังจากละหมาดอีด การทำอิบาดะฮฺทั้งคืนในคืนวันอีด เป็นต้น

ส่งฟีดแบ็ก