ส่งเสริมให้ถือศีลอดสิบวันแรกซุลหิจญะฮฺพร้อมวันอีดด้วยหรือไม่?

คำอธิบาย

คำถาม : ฉันได้อ่านจากเว็บของท่านเกี่ยวกับความประเสริฐของการถือศีลอดวันอะเราะฟะฮฺ และความประเสริฐของการถือศีลอดสิบวันเดือนซุลหิจญะฮฺ เช่นนี้ถูกต้องหรือไม่? ถ้าถูกต้อง ท่านช่วยยืนยันแก่ฉันได้หรือไม่ว่าเราต้องถือศีลอดเก้าวันหรือว่าสิบวัน เพราะวันที่สิบนั้นเป็นวันอีด?

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก