สนับสนุนให้ถือศีลอดแปดวันแรกเดือนซุลหิจญะฮฺ สำหรับผู้ทำหัจญ์ด้วย

คำอธิบาย

คำถาม : อะไรคือหุก่มการถือศีลอดแปดวันแรกในเดือนซุลหิจญะฮฺสำหรับผู้ทำหัจญ์ ซึ่งฉันเคยได้ยินว่ามันเป็นมักรูฮฺถ้าจะถือศีลอดในวันอะเราะฟะฮฺสำหรับผู้ทำหัจญ์?

รายละเอียดแบบเต็ม

คำถาม : อะไรคือหุก่มการถือศีลอดแปดวันแรกในเดือนซุลหิจญะฮฺสำหรับผู้ทำหัจญ์ ซึ่งฉันเคยได้ยินว่ามันเป็นมักรูฮฺถ้าจะถือศีลอดในวันอะเราะฟะฮฺสำหรับผู้ทำหัจญ์?

 

คำตอบ : อัลหัมดุลิลลาฮฺ .. การถือศีลอดแปดวันซุลหิจญะฮฺนั้นมุสตะหับ (สุนัตหรือส่งเสริมให้ทำ) สำหรับผู้ทำหัจญ์และผู้ที่ไม่ทำหัจญ์ เนื่องจากมีหะดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม รายงานโดยอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ว่า

«ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر يعني عشر ذي الحجة ، فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ فقال : ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء» رواه البخاري 969

ความว่า  "ไม่มีวันใดที่การทำความดีจะเป็นที่รักแก่อัลลอฮฺมากไปกว่าสิบวันนี้ (ท่านหมายถึงสิบวันแรกเดือนซุลหิจญะฮฺ)" เหล่าเศาะหาบะฮฺได้ถามท่านว่า "แม้กระทั่งการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺกระนั้นหรือ?" ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ตอบว่า "แม้กระทั่งการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ(ก็ยังไม่อาจเทียบเท่าการทำความดีในสิบวันนี้) เว้นแต่คนที่ออกไปพร้อมกับตัวและทรัพย์สินของเขา แล้วไม่กลับมาด้วยสิ่งใดๆ อีก(หมายถึงเสียชีวิตในสมรภูมิญิฮาด)" (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ 969)

 

และในหนังสือ อัล-เมาสูอะฮฺ อัล-ฟิกฮียะฮฺ (เล่ม 28 หน้า 91) ระบุว่า "อุละมาอ์ฟิกฮฺมีทัศนะพ้องกันว่า ส่งเสริมให้ถือศีลอดแปดวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺก่อนวันอะเราะฟะฮฺ ... อุละมาอ์มัซฮับมาลิกีย์และชาฟีอีย์กล่าวชัดเจนว่า สุนัตให้ผู้ทำหัจญ์ถือศีลอดแปดวันนี้ด้วยเช่นกัน"

ใน "นิหายะตุล มุหตาจญ์" (เล่ม 3 หน้า 207) ระบุว่า สุนัตให้ถือศีลอดแปดวันก่อนวันอะเราะฟะฮฺ เช่นที่ระบุชัดเจนในหนังสือ อัร-เราเฎาะฮฺ ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำหัจญ์หรือผู้ไม่ทำหัจญ์ก็ตาม สำหรับผู้ทำหัจญ์นั้นไม่สุนัตให้เขาถือศีลอดวันอะเราะฟะฮฺ ทว่าสุนัตให้เขาไม่ต้องถือศีลอดแม้ว่าจะแข็งแรง(สามารถถือศีลอดได้)ก็ตาม เป็นการปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เพื่อให้มีกำลังในการขอดุอาอ์(ในการวุกูฟที่อะเราะฟะฮฺ)

วัลลอฮุ อะอฺลัม

 

คำตอบโดย : islamqa.info ฟัตวาหมายเลข 84271

ส่งฟีดแบ็ก