การร่วมงานวันรื่นเริงของผู้ไม่ใช่มุสลิมและการกล่าวอวยพร

คำอธิบาย

คำถาม : อนุญาตให้ร่วมงานฉลองวันรื่นเริงที่สำคัญของชาวคริสเตียนและกล่าวอวยพรแก่พวกเขาหรือไม่ ?

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

การร่วมงานวันรื่นเริงของผู้ไม่ใช่มุสลิมและการกล่าวอวยพร

حضور أعياد المشركين وتهنئتهم بها

มุหัมมัด ศอลิห์ อัล-มุนัจญิด

الشيخ محمد بن صالح المنجد

แปลโดย: ซุฟอัม อุษมาน

ترجمة : صافي عثمان


การร่วมงานวันรื่นเริงของผู้ไม่ใช่มุสลิมและการกล่าวอวยพร

حضور أعياد المشركين وتهنئتهم بها

คำถาม: อนุญาตให้ร่วมงานฉลองวันรื่นเริงที่สำคัญของชาวคริสเตียนและกล่าวอวยพรแก่พวกเขาหรือไม่?

คำตอบ: อัลหัมดุลิลลาฮฺ ท่านอิบนุล ก็อยยิม ได้กล่าวว่า ไม่อนุญาตให้มุสลิมร่วมงานในวันฉลองของผู้ไม่ใช่มุสลิม ซึ่งบรรดาอุละมาอ์ต่างมีความเห็นตรงกันในประเด็นนี้ บรรดาฟุเกาะฮาอ์ (นักนิติศาสตร์อิสลาม) ในมัซฮับทั้งสี่ต่างให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจนในตำราของพวกเขา ... อัลบัยฮะกีย์ได้รายงานด้วยสายรายงานที่เศาะหีหฺจากอุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ท่านกล่าวว่า "อย่าได้เข้าไปหาพวกมุชริกีนในโบสถ์ในวันเฉลิมฉลองของพวกเขา เพราะความพิโรธ (ของอัลลอฮฺ) จะลงมายังพวกเขาเหล่านั้น" ท่านอุมัร ยังได้กล่าวอีกว่า "จงอยู่ให้ห่างจากศัตรูของอัลลอฮฺในวันเฉลิมฉลองของพวกเขา" อัลบัยฮะกีย์ยังได้รายงานจากอิบนุ อัมร์ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ด้วยสายรายงานที่ดีว่า "ใครที่ผ่านเมืองของพวกอะญัม (บรรดาคนที่ไม่ใช่อาหรับมุสลิม) แล้วไปร่วมงานฉลองวันนัยรูซ (Nayrouz วันขึ้นปีใหม่ของชาวอียิปต์โบราณที่ชาวคริสต์ออโธด็อกซ์นำมาใช้-ผู้แปล) และเทศกาลของพวกเขา และเลียนแบบพวกเขาจนกระทั่งเสียชีวิตในสภาพเช่นนั้น เขาจะถูกต้อนให้ชุมนุมพร้อมๆ พวกเขาในวันกิยามะฮฺ" (ดู อะหฺกาม อะฮฺลิซซิมมะฮฺ 1:723-724)

คำตอบโดย เชคมุหัมมัด ศอลิหฺ อัล-มุนัจญิด