แบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัด ในการปฏิสัมพันธ์กับยิว

คำอธิบาย

คำถาม : แบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่ปฏิบัติกับชาวยิวเป็นอย่างไร ? ฟัตวาที่อธิบายอย่างคร่าว ๆ ถึงแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในการปฏิสัมพันธ์กับชาวยิว

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก