การฉลองรื่นเริงในวันต่างๆ ที่เป็นบิดอะฮฺ

คำอธิบาย

คำถาม : อะไรคือหุก่มการจัดงานฉลองในวันเกิดของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และวันเกิดของเด็ก วันแม่ หรือสัปดาห์ต้นไม้ หรือวันชาติ เป็นต้น?

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

การฉลองรื่นเริงในวันต่างๆ ที่เป็นบิดอะฮฺ

الاحتفال بالأعياد المبتدعة

คณะกรรมการถาวรเพื่อการฟัตวาแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

แปลโดย : ซุฟอัม อุษมาน

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة: صافي عثمان

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

การฉลองรื่นเริงในวันต่างๆ ที่เป็นบิดอะฮฺ

คำถาม : อะไรคือหุก่มการจัดงานฉลองในวันเกิดของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และวันเกิดของเด็ก วันแม่ หรือสัปดาห์ต้นไม้ หรือวันชาติ เป็นต้น?

คำตอบ : ประการแรก คำว่า "อีด" หรือวันฉลองนั้น หมายถึงวันที่หวนกลับมาเพื่อชุมนุมตามวาระประจำ ไม่ว่าจะเป็นทุกปี หรือทุกเดือน หรือทุกวาระที่คล้ายกัน ดังนั้นมันจึงเข้าข่ายหลายอย่างเช่น วันที่หวนกลับตามวาระ เช่นวันอีดุลฟิฏร์ วันศุกร์ และหมายถึงการชุมนุมในวันดังกล่าว และรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในวันดังกล่าวทั้งที่เป็นอิบาดะฮฺหรือธรรมเนียมปฏิบัติ

ประการที่สอง การฉลองตามที่กล่าวมา ถ้าหากมีเป้าหมายเพื่อเป็นอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ หรือเฉลิมฉลองเพื่อหวังในผลบุญ หรือคล้ายกับการจัดของพวกญาฮีลิยะฮฺหรือผู้ปฏิเสธอิสลามกลุ่มอื่นๆ ย่อมถือว่าเป็นบิดอะฮฺ(อุตริกรรมในศาสนา)ตามที่มีระบุในหะดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ความว่า "ผู้ใดที่คิดค้นในศาสนาด้วยสิ่งที่เราไม่ได้ใช้ มันย่อมถูกปฏิเสธ" บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ และมุสลิม ตัวอย่างเช่น การจัดงานเมาลิด วันแม่ และวันชาติ อันแรกคือการอุตริอิบาดะฮฺซึ่งอัลลอฮฺไม่ได้ทรงอนุญาต และเป็นการเลียนแบบคริสเตียนและศาสนิกอื่นๆ ส่วนอันที่สองกับอันสุดท้ายนั้นเป็นการเลียนแบบผู้ไม่ใช่มุสลิม

ส่วนการจัดที่มีเป้าหมายเพื่อวางแผนงานและวางระเบียบเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ หรือจัดเวลาเพื่อการศึกษาหรือชุมนุมพนักงานในการดำเนินหน้าที่ต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ ที่คล้ายกัน ซึ่งไม่ได้นำไปสู่การกลายเป็นอิบาดะฮฺหรือยกย่องให้ยิ่งใหญ่แต่แรกนั้น ถือว่าเป็นบิดอะฮฺปกติ (บิดอะฮฺในธรรมเนียมประเพณี ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนา) ซึ่งไม่รวมอยู่ในหะดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่มีความว่า "ผู้ใดที่คิดค้นในศาสนาด้วยสิ่งที่เราไม่ได้ใช้ มันย่อมถูกปฏิเสธ" จึงไม่เป็นไรที่จัดให้มีขึ้น ทว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้

ขออัลลอฮฺประทานเตาฟีก

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

จากฟัตวา คณะกรรมการถาวรเพื่อการฟัตวา 3/59