เหตุใด อัลลอฮฺทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดิน ภายในหกวัน ?

คำอธิบาย

เพราะสาเหตุอันใดเล่าที่อัลลอฮฺได้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นระยะเวลาถึงหกวัน ทั้งที่พระองค์มีความสามารถที่จะสร้างในช่วงระยะเวลาที่น้อยกว่านี้? เมื่อพระองค์มีความประสงค์ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดพระองค์จะตรัสว่า “จงเป็น” ดังนั้นมันก็จะปรากฏขึ้น แล้วเพราะสาเหตุอันใดที่พระองค์ต้องใช้ระยะเวลาถึงหกวันจนกว่าจะสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดิน?

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

  เหตุใดอัลลอฮฺทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินภายในหกวัน

  ﴿لماذا خلق الله السموات والأرض في ستة أيام؟﴾

  ] ไทย – Thai – تايلاندي [

  เว็บไซต์อิสลามถามตอบ

  แปลโดย : ยูซุฟ อบู บักรฺ

  ผู้ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  ที่มา : www.islamqa.com

  2009 - 1430

  ﴿لماذا خلق الله السموات والأرض في ستة أيام؟﴾

  « باللغة التايلاندية »

  موقع الإسلام سؤال وجواب

  ترجمة: يوسف أبوبكر

  مراجعة: صافي عثمان

  مصدر : موقع الإسلام سؤال وجواب

  2009 - 1430

  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

  เหตุใดอัลลอฮฺทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินภายในหกวัน

  คำถาม

  เพราะสาเหตุอันใดเล่าที่อัลลอฮฺได้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นระยะเวลาถึงหกวัน ทั้งที่พระองค์มีความสามารถที่จะสร้างในช่วงระยะเวลาที่น้อยกว่านี้? เมื่อพระองค์มีความประสงค์ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดพระองค์จะตรัสว่า “จงเป็น" ดังนั้นมันก็จะปรากฏขึ้น แล้วเพราะสาเหตุอันใดที่พระองค์ต้องใช้ระยะเวลาถึงหกวันจนกว่าจะสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดิน?

  คำตอบ

  อัลฮัมดุลิลลาฮฺ...

  เป็นที่ยอมรับของบรรดาผู้ที่มีศรัทธาอย่างลึกซึ้งและมีหลักเตาฮีด(การศรัทธาในเอกภาพของอัลลอฮฺ)ที่สมบูรณ์ ว่าพระเจ้าผู้สูงส่งเป็นผู้ที่มีความสามารถเหนือทุกสรรพสิ่ง ความสามารถของพระองค์ไม่มีขอบเขตจำกัด ดังนั้นพระองค์มีความสามารถต่อทุกสรรพสิ่งและความประสงค์มีอย่างสมบูรณ์ จุดจบของทุกกิจการงานและคำตัดสินจะสิ้นสุดที่พระองค์ เมื่อพระองค์มีความประสงค์ต่อสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้น เช่นเดียวกันที่มันจะเกิดขึ้นในเวลาที่พระองค์ต้องการ ด้วยวิธีการที่พระองค์ต้องการให้มันเป็น

  ดังที่มีตัวบทที่มีสายรายงานติดต่อกันจำนวนมากจากคัมภีร์ของพระผู้อภิบาลของเราและจากสุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่ชี้ถึงการยอมรับในเรื่องนี้ เป็นการอธิบายที่มีความชัดเจนโดยปราศจากข้อสงสัยคลุมเครือแต่อย่างใด เป็นการเพียงพอที่เราจะหยิบยกบางโองการที่กล่าวถึงเรื่องนี้มาเพียงบางส่วน และส่วนหนึ่งของหลักฐานที่มีอยู่จำนวนมาก อัลลอฮฺตรัสว่า

  ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ (البقرة : 117 )

  ความว่า “พระองค์ผู้ทรงประดิษฐ์ชั้นฟ้าและแผ่นดิน และเมื่อพระองค์ทรงกำหนดสิ่งใดแล้วพระองค์ก็เพียงแต่ตรัสต่อสิ่งนั้นว่า จงเป็น แล้วสิ่งนั้นก็จะเป็นขึ้น" (อัลบะเกาะเราะฮฺ 117)

  อัลหาฟิซ อิบนุ กะษีร ได้กล่าวอรรถาธิบายอัลกุรอานโองการนี้ในตัฟซีรของท่าน (1/175) ว่า อัลลอฮฺตะอะลาได้อธิบายในอายะฮฺนี้ถึงความสามารถอันเต็มเปี่ยมและมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ แท้จริงเมื่อพระองค์ได้กำหนดสิ่งหนึ่งสิ่งใดและต้องการให้สิ่งนั้นปรากฏขึ้น พระองค์จะตรัสว่า จงเป็น – หมายถึงตรัสเพียงครั้งเดียว - แล้วสิ่งนั้นก็จะปรากฏขึ้น กล่าวคือ จะมีปรากฏสิ่งที่ตรงกับความประสงค์ของอัลลอฮฺขึ้น ดังที่อัลลอฮฺตะอะลาตรัสว่า

  ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (يس : 82 )

  ความว่า “แท้จริงพระบัญชาของพระองค์ เมื่อทรงประสงค์สิ่งใด พระองค์ก็จะตรัสแก่มันว่า จงเป็น แล้วมันก็จะเป็นขึ้นมา" (ยาซีน 82)

  อัลลอฮฺตะอะลาตรัสว่า

  ﴿... كَذَلِكِ اللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ (آل عمران : 47 )

  ความว่า “...เช่นนั้น อัลลอฮฺจะทรงบังเกิดสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ เมื่อพระองค์ทรงชี้ขาดงานใดแล้ว พระองค์เพียงตรัสกับสิ่งนั้นว่าจงเป็น แล้วมันก็จะเป็นขึ้น" (อาละอิมรอน 47)

  อัลลอฮฺตะอะลาตรัสว่า

  ﴿هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ (غافر : 68 )

  ความว่า “พระองค์ คือผู้ทรงให้เป็นและทรงให้ตาย ดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงกำหนดกิจการใด ๆ พระองค์ก็จะกล่าวแก่มันว่า จงเป็น แล้วมันก็จะเป็นขึ้นมา" (ฆอฟิร 68)

  อัลลอฮฺตะอะลาตรัสว่า

  ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ (القمر : 50 )

  ความว่า “และกิจการของเรา (ในการสร้าง) นั้นเพียง (บัญชา) ครั้งเดียว คล้ายกับชั่วพริบตาเดียว" (อัลเกาะมัร 50)

  อัลหาฟิซ อิบนุ กะษีร – รอฮิมะอุลลอฮฺ ตะอะลา - ได้กล่าวอรรถาธิบายอัลกุรอานโองการนี้ในหนังสือเล่ม (4/261) ว่า โองการเหล่านี้เป็นการบอกถึงการสรรค์สร้างจะดำเนินไปตามความประสงค์ของอัลลอฮฺ ทำนองเดียวกันที่มันบอกถึงความสามารถของพระองค์ที่ดำเนินไปกับพวกเขา ดังนั้นคำดำรัสของอัลลอฮฺที่ว่า وما أمرنا إلا واحدة “และกิจการของเรา (ในการสร้าง) นั้นเพียง (บัญชา) ครั้งเดียว" ความหมายคือ แท้จริงเมื่อเราใช้ในเรื่องใดเพียงครั้งเดียวไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องเน้นย้ำเป็นครั้งที่สอง สิ่งดังกล่าวที่เราได้สั่งใช้มันก็จะมีปรากฏขึ้นคล้ายเพียงชั่วพริบตาเดียว จะไม่ล่าช้าแม้เพียงชั่วพริบตา คำพูดของบรรดากวีต่อเรื่องนี้ช่างสวยงามเสียนี่กระไรว่า

  إذا ما أراد الله أمراً فإنما يقول له كن قولة فيكون أ.هـ.

  ความหมาย “เมื่ออัลลอฮฺมีความประสงค์ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด พระองค์จะตรัสว่าจงเป็นเพียงคำเดียว ดังนั้นสิ่งนั้นก็จะปรากฏขึ้น..."

  และยังมีโองการอีกมากมายที่มายืนยันและอธิบายแจกแจงต่อเรื่องนี้ ดังนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้ได้ชัดเจนแล้ว เหตุไฉนที่พระองค์อัลลอฮฺผู้สูงส่งต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินถึงหกวัน?

  หนึ่ง มีโองการจากคัมภีร์ของพระผู้อภิบาลพวกเราจำนวนมากที่บอกถึงการที่อัลลอฮฺสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นระยะเวลาหกวัน ส่วนหนึ่งในโองการเหล่านั้น คือพระดำรัสที่อัลลอฮฺตะอะลาตรัสว่า

  ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ (الأعراف : 54 )

  ความว่า “แท้จริงพระเจ้าของพวกเจ้านั้น คือ อัลลออฮฺผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้า และแผ่นดินภายในหกวัน แล้วทรงสถิตอยู่เหนือบัลลังก์" (อัลอะรอฟ 54)

  สอง ไม่มีกิจการใดที่อัลลอฮฺได้กระทำนอกจากมันจะมีหิกมะฮฺ (เหตุผล เคล็ดลับ หรือวิทยปัญญา) ที่ล้ำลึก ลักษณะนี้เป็นส่วนหนึ่งจากความหมายของพระนามของอัลลอฮฺตะอะลา “อัลหะกีม" และหิกมะฮฺนี้บางครั้งอัลลอฮฺจะประทานให้เป็นที่ปรากฏชัด บางครั้งก็ไม่เป็นที่ปรากฏแก่พวกเรา บางครั้งไม่มีผู้ใดที่รู้ถึงได้ และผู้ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งก็จะวินิจฉัยสังเคราะห์มันออกมาโดยที่ผู้อื่นไม่สามารถเข้าถึงได้ การที่เราไม่สามารถรู้ถึงหิกมะฮฺอันนั้นไม่ได้หมายรวมว่าเราจะต้องปฏิเสธหรือหันหลังให้จากบทบัญญัติของอัลลอฮฺ หรือพยายามที่จะให้มันเป็นภาระและสอบถามต่อหิกมะฮฺนี้ที่อัลลอฮฺได้ปกปิดแก่พวกเรา อัลลอฮฺตะอะลาตรัสว่า

  ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ (الأنبياء : 23 )

  ความว่า “พระองค์จะไม่ทรงถูกสอบถามในสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติ และพวกเขาต่างหากที่จะถูกสอบถาม" (อัลอัมบิยาอฺ 23)

  ปรากฏว่ามีอุละมาอ์ส่วนหนึ่งใช้ความพยายามที่จะวินิจฉัยหิกมะฮฺในการที่อัลลอฮฺสร้างชั้นฟ้าและผืนดินเป็นระยะเวลาหกวัน

  1. อิมาม อัล-กุรฏุบีย์ – รอฮิมะฮุลลอฮฺ - กล่าวไว้ในหนังสือตัฟซีร “อัลญามิอฺ ลิอะกาม อัลกุรอาน" ซูเราะฮฺอัลอะรอฟ อายะฮฺที่ 54 (4/7/140) ว่า การที่พระองค์ได้กล่าวถึงระยะเวลา –หมายถึงหกวัน - หากว่าพระองค์มีความประสงค์ที่จะสร้างมันภายในหนึ่งวินาที พระองค์ก็สามารถที่จะกระทำได้ เพราะพระองค์มีความสามารถที่จะกล่าวกับมันว่า “จงเป็นให้แก่ฉัน" ดังนั้นมันก็จะปรากฏขึ้น แต่ทว่าพระองค์ทรงต้องการดังต่อไปนี้

  - เพื่อให้บรรดาปวงบ่าวได้รู้ถึงความเมตตาและความหนักแน่นในกิจการงาน

  - เพื่อให้ความสามารถของพระองค์เป็นที่ปรากฏชัดแก่บรรดามะลาอิกะฮฺโดยการให้เกิดขึ้นมาที่ละอย่าง...

  - หิกมะฮฺอีกอย่างที่พระองค์ได้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นระยะเวลาหกวัน เพราะว่าทุกสรรพสิ่ง ณ ที่พระองค์อัลลอฮฺมีวาระเวลาที่ชัดเจน และการที่พระองค์ได้อธิบายด้วยสิ่งดังกล่าวเป็นการบอกถึงว่าพระองค์ไม่รีบเร่งในการลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนหรือกระทำความผิด เพราะว่าทุกสรรพสิ่ง ณ ที่พระองค์มีวาระเวลา...

  2. อิบนุ อัล-เญาซียฺ กล่าวไว้ในหนังสือตัฟซีรของเขาที่มีชื่อว่า “ซาดุลมะสีร" (3/162) อรรถาธิบายอายะฮฺของซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟว่า หากมีผู้กล่าวว่า ทำไมเล่าที่พระองค์ไม่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินภายในหนึ่งวินาทีทั้งที่พระองค์มีความสามารถ? ในเรื่องนี้มี 5 คำตอบ

  หนึ่ง..การที่พระองค์ให้แต่ละการงานเกิดขึ้นในแต่ละวันเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่อลังการให้เป็นที่ประจักษ์แก่บรรดามะลาอิกะฮฺและผู้ที่พบเห็น เป็นทัศนะที่กล่าวโดย อิบนุ อัล-อัมบารียฺ

  สอง..เพื่อให้เกิดความหนักแน่นมั่นคง เป็นการเตรียมการก่อนที่อาดัมและลูกหลานของเขาจะถูกสร้างให้มีปรากฏขึ้น และยิ่งเพิ่มความยิ่งใหญ่ให้แก่บรรดามะลาอิกะฮฺขึ้นอีก

  สาม..ความรีบเร่งชี้ถึงความลุ่มลึกในด้านความสามารถ ความมั่นคงหนักแน่นชี้ถึงความลุ่มลึกในด้านหิกมะฮฺ ดังนั้นพระองค์ต้องการที่จะให้หิกมะฮฺของพระองค์ในเรื่องดังกล่าวเป็นที่ปรากฏชัด เสมือนที่ปรากฏถึงความสามารถของพระองค์ดั่งคำดำรัสพระองค์ที่ว่า “จงเป็น" ดังนั้นสิ่งนั้นมันก็จะปรากฏขึ้น

  สี่..แท้จริงพระองค์ต้องการที่จะสอนบรรดาปวงบ่าวให้มีความหนักแน่นมั่นคง ดังนั้นเมื่อมีความหนักแน่นเขาจะไม่พลาดพลั้ง ผู้ที่เป็นเจ้าของความผิดพลาดสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีความหนักแน่นมั่นคง

  ห้า..การสร้างทีละอย่างไปอย่างช้าๆ ยิ่งทำให้ห่างไกลในการที่จะคิดว่าสิ่งดังกล่าวเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

  3. อัล-กอฏี อบุสสะอูด กล่าวไว้ในหนังสือตัฟซีรของเขาถึงอายะฮฺในซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ (3/232) ว่า “...ในการสร้างสรรพสิ่งต่างๆ โดยทะยอยทีละอย่างทั้งที่พระองค์มีความสามารถที่จะทำให้มันเกิดขึ้นมาทีเดียวเป็นหลักฐานที่ชี้ถึงว่าพระองค์เลือกได้ (โดยไม่มีใครบังคับ) และเป็นบทเรียนสำหรับผู้ที่พิจารณาใคร่ครวญ และเป็นการส่งเสริมให้มีความสุขุมเยือกเย็นในกิจการงานทั้งหลาย(ของมนุษย์)"

  และเขายังกล่าวในหนังสือตัฟซีรอายะฮฺที่ 59 ของซูเราะฮฺอัลฟุรกอน (6/226) ว่า “...แท้จริงการสร้างวัตถุที่ยิ่งใหญ่ด้วยกับวิธีการที่สูงส่งและการจัดการที่ดีเลิศ โดยมีการบริหารอย่างรัดกุมและจัดเรียงลำดับอย่างมั่นคงในช่วงระยะเวลาที่จำกัด ทั้งที่พระองค์มีความสามารถอย่างเต็มเปี่ยมที่จะให้มันเกิดขึ้นพร้อมกันทีเดียวเพื่อเป็นเหตุผลที่สูงส่งและมีเป้าหมายที่งดงาม โดยที่สติปัญญาไม่สามารถเข้าถึงรายละเอียดได้..."

  จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น แท้จริงอัลลอฮฺได้อธิบายถึงความสามารถอันสูงส่งและพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เป็นความสามารถที่ไร้ขีดจำกัด และความประสงค์จะจบสิ้นที่พระองค์ พระองค์มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จกับทุกสรรพสิ่งที่ได้สรรค์สร้างขึ้นมาล้วนมีเหตุผลที่ล้ำลึกไม่มีผู้ใดที่รู้ถึงมันยกเว้นพระองค์อัลลอฮฺแต่เพียงผู้เดียว ในขณะเดียวกัน ก็ได้ประจักษ์แท่ท่านแล้วจากการอธิบายของผู้รู้บางท่านถึงบางเหตุผลและความเร้นลับในการที่พระองค์อัลลอฮฺผู้ทรงสูงส่งได้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นระยะเวลาหกวัน ทั้งที่พระองค์เป็นผู้มีความสามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาได้โดยการที่พระองค์ตรัสเพียงคำเดียวว่า “จงเป็น"

  ขออัลลอฮฺประทานพรและสันติสุขแด่ท่านนบี มุหัมมัด วงศ์วานและบรรดาสหายของท่าน

  ที่มา : www.islamqa.com ฟัตวาหมายเลข 20613