เหตุใด อัลลอฮฺทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดิน ภายในหกวัน ?

คำอธิบาย

เพราะสาเหตุอันใดเล่าที่อัลลอฮฺได้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นระยะเวลาถึงหกวัน ทั้งที่พระองค์มีความสามารถที่จะสร้างในช่วงระยะเวลาที่น้อยกว่านี้? เมื่อพระองค์มีความประสงค์ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดพระองค์จะตรัสว่า “จงเป็น” ดังนั้นมันก็จะปรากฏขึ้น แล้วเพราะสาเหตุอันใดที่พระองค์ต้องใช้ระยะเวลาถึงหกวันจนกว่าจะสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดิน?

ส่งฟีดแบ็ก