ไม่เจาะจงทำอิบาดะฮฺในคืนนิศฟูชะอฺบาน

คำอธิบาย

ถาม ฉันเคยอ่านตำราบางเล่มพบว่าการถือศีลอดกลางเดือนชะอฺบานเป็นบิดอะฮฺ (อุตริกรรม)อย่างหนึ่ง และเช่นเดียวกันนั้น ฉันได้อ่านตำราอีกบางแหล่งบอกว่าการถือศีลอดในช่วงวันดังกล่าวเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติ ... ดังนั้นในประเด็นดังกล่าวมีหุก่มข้อชี้ขาดว่าอย่างไร ?

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

  ไม่เจาะจงทำอิบาดะฮฺในคืนนิศฟูชะอฺบาน

  ﴿ ليلة النصف من شعبان لا تخصص بالعبادة ﴾

  ] ไทย – Thai – تايلاندي [

  มุหัมมัด ศอลิหฺ อัล-มุนัจญิด

  แปลโดย : ยูซุฟ อบูบักรฺ

  ผู้ตรวจทาน : ทีมงานภาษาไทย เว็บอิสลามเฮ้าส์

  ที่มา : เว็บอิสลามถามตอบ www.islamqa.com

  2010 - 1431

  ﴿ ليلة النصف من شعبان لا تخصص بالعبادة﴾

  « باللغة التايلاندية »

  الشيخ محمد صالح المنجد

  ترجمة: يوسف أبوبكر

  مراجعة: فريق اللغة التايلاندية بموقع دار الإسلام

  المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب

  2010 - 1431

  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

  ไม่เจาะจงทำอิบาดะฮฺในคืนนิศฟูชะอฺบาน(กลางเดือนชะอฺบาน)

  ถาม

  ฉันเคยอ่านตำราบางเล่มพบว่าการถือศีลอดกลางเดือนชะอฺบานเป็นบิดอะฮฺ (อุตริกรรม)อย่างหนึ่ง และเช่นเดียวกันนั้น ฉันได้อ่านตำราอีกบางแหล่งบอกว่าการถือศีลอดในช่วงวันดังกล่าวเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติ ... ดังนั้นในประเด็นดังกล่าวมีหุก่มข้อชี้ขาดว่าอย่างไร ?

  ตอบ อัลฮัมดุลิลลาฮฺ

  ไม่ปรากฏว่ามีหะดีษเศาะฮีหฺซึ่งสามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้ที่สืบสายจนถึงท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่บ่งบอกถึงความประเสริฐของคืนกลางเดือนชะอฺบานถึงแม้ว่าจะเป็นหะดีษในเรื่องของความประเสริฐในการปฏิบัติความดีงามต่างๆ ก็ตาม

  ที่มีปรากฏก็คือ เพียงแค่ร่องรอยสายรายงาน(อาษารฺ) บางส่วนที่มาจากบรรดาตาบิอีนซึ่งสืบสายไม่ถึงยังท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งสายรายงานที่ดีที่สุดของเรื่องนี้แล้วยังอยู่ในระดับปลอม (เมาฎูอฺ) หรืออ่อนมาก(เฎาะอีฟ ญิดดัน) และสายรายงานต่างๆ นั้นเป็นที่แพร่หลายในหลายประเทศที่เป็นสังคมซึ่งมีความรู้น้อย ซึ่งพวกเขาเชื่อกันว่าในคืนนั้นอัลลอฮฺจะกำหนดวาระต่างๆ และจะเปลี่ยนเรื่องอายุขัยใหม่ ...

  ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีบทบัญญัติให้กระทำสิ่งใดเป็นกรณีพิเศษในค่ำคืนนี้ ไม่มีการเจาะจงถือศีลอดในตอนกลางวัน ไม่มีการทำอิบาดะฮฺรูปแบบเฉพาะ และไม่ต้องไปคำนึงถึงเรื่องที่ว่ามีผู้คนที่ไม่รู้จำนวนมากปฏิบัติมันอยู่ วัลลอฮุอะอฺลัม

  อ้างจาก เชค อิบนุ ญับรีน

  ดังนั้น เมื่อเขาต้องการจะปฏิบัติอะมัลในค่ำคืนดังกล่าวเสมือนที่เขาเคยปฏิบัติในค่ำคืนอื่นๆ –โดยไม่ปฏิบัติเพิ่มเติม หรือมีความทุ่มเทเป็นพิเศษ และไม่ได้เจาะจงปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้น - ในกรณีเช่นนี้ถือว่าไม่เป็นไร

  และในทำนองเดียวกัน หากเขาถือศีลอดในวันที่สิบห้าของเดือนชะอฺบาน เพราะว่ามันเป็นช่วงของ อัยยามุลบัยฎฺ(คืนเดือนขึ้น) โดยถือศีลอดในวันที่สิบสี่และสิบสามพร้อมไปด้วย หรือเพราะถือศีลอดในวันจันทร์วันพฤหัสบดีเมื่อวันที่สิบห้าไปตรงกับวันจันทร์หรือวันพหัสบดีพอดี ก็ถือว่าไม่เป็นไรเช่นกัน เมื่อเขาไม่ได้ยึดมั่นว่ามันมีความประเสริฐเพิ่มพูนขึ้นหรือมีผลบุญอื่นอีก ...

  วัลลอฮุตะอะลาอะอฺลัม

  เชค มุฮัมมัด ศอลิฮฺ อัลมุนัจญิด

  ที่มา www.islamqa.com หมายเลขฟัตวา 8907

  ส่งฟีดแบ็ก