ชาวคริสต์ถามถึงสาเหตุการห้ามรับประทานเนื้อสุกร

คำอธิบาย

อธิบายข้อซักถามของต่างศาสนิกที่ถามว่า ทำไมอิสลามถึงห้ามรับประทานเนื้อสุกร ทั้งๆ ที่มันคือสิ่งถูกสร้างหนึ่งของพระองค์อัลลอฮฺ? ถ้าห้ามเช่นนั้นแล้ว พระองค์อัลลอฮฺสร้างมันขึ้นมาเพื่อเหตุใดกัน?

Download
ส่งฟีดแบ็ก