การตระเวนไปยังมัสญิดต่างๆ เพื่อที่จะละหมาดตามอิมามที่มีเสียงอันไพเราะ

คำอธิบาย

ถาม อะไรคือหุกุ่มของการตระเวนไปยังมัสญิดต่างๆ เพื่อที่จะละหมาดตามอิมามที่มีเสียงอันไพเราะ โดยหวังให้เกิดสมาธิ (คุชูอฺ) และทำให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวในระหว่างการละหมาด? ฟัตวาจากเว็บอิสลามคิวเอ

ส่งฟีดแบ็ก