หุกุ่มการเพิกเฉยต่อการละหมาดวิติรฺ

คำอธิบาย

คำถาม อนุญาตให้ละทิ้งการละหมาดวิติรฺหรือไม่ และผลของการละทิ้งนั้นเป็นเช่นไร ? ฟัตวาจากเว็บอิสลามคิวเอ อธิบายความเห็นต่างๆ ในทัศนะของอุละมาอ์เกี่ยวกับการละหมาดวิติรฺ

ส่งฟีดแบ็ก