ใครคืออะฮฺลุลบัยตฺ วงศ์วานของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม?

คำอธิบาย

คำถาม ใครคืออะฮฺลุลบัยตฺ(วงศ์วาน)ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ? ซึ่งในหะดีษอัษ-ษะเกาะลัยนฺระบุว่าแท้จริงท่านหญิงฟาติมะฮฺ ท่านอะลีย์ ท่านหะสัน และท่านหุเสน คืออะฮฺลุลบัยตฺ .. จากเว็บอิสลามคิวเอ

Download
ส่งฟีดแบ็ก