อัลลอฮฺไม่ทรงบัญญัติใช้สิ่งใดที่เกินความสามารถ

คำอธิบาย

อัลลอฮฺไม่ทรงบัญญัติใช้สิ่งใดที่เกินความสามารถ

Download
ส่งฟีดแบ็ก