อนุญาตให้ละศีลอดก่อนได้ยินเสียงอาซานไหม?

คำอธิบาย

คำถาม: อนุญาตให้ทานอาหารก่อนอาซานเพียงเล็กน้อยหรือไม่ โดยที่เราไม่ได้ยินเสียงอาซาน และเขตที่เราอาศัยอยู่เป็นเขตของชาวชีอะฮฺซึ่งจะอาซานหลังจากอาซานของเราชาวสุนนีย์ ?

ส่งฟีดแบ็ก