น้ำยากลั้วคอจะทำให้เสียศีลอดหรือไม่?

คำอธิบาย

คำถาม : อยากทราบว่าการใช้น้ำยากลั้วคอจะทำให้เสียศีลอดหรือไม่?

ส่งฟีดแบ็ก