เลือดออกทำให้เสียศีลอดหรือไม่ ?

คำอธิบาย

คำถาม: อะไรคือหุก่มของการเอาเลือดออกไม่ว่าจะน้อยหรือมากสำหรับผู้ที่ถือศีลอด ? จะทำให้เสียศีลอดหรือไม่ ?

ส่งฟีดแบ็ก