ต้องถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาลติดต่อกันหรือไม่ ?

คำอธิบาย

ถาม : การถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาลหลังเราะมะฎอน มีเงื่อนไขหรือไม่ว่าต้องถือศีลอดติดต่อกันทั้งหกวัน หรือสามารถจะแยกวันได้ เพราะฉันต้องการถือศีลอดแยกเป็นสามครั้ง คือครั้งละสองวันช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ? (www.islamqa.com คำถามหมายเลข 7858)

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

ถาม : การถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาลหลังเราะมะฎอน มีเงื่อนไขหรือไม่ว่าต้องถือศีลอดติดต่อกันทั้งหกวัน หรือสามารถจะแยกวันได้ เพราะฉันต้องการถือศีลอดแยกเป็นสามครั้ง คือครั้งละสองวันช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ? (islamqa.info คำถามหมายเลข 7858)

 

ตอบ : ไม่เป็นเงื่อนไขว่าต้องถือศีลอดหกวันติดต่อกัน ถ้าหากจะถือศีลอดแยกวันหรือติดต่อกันย่อมไม่เป็นไรทั้งนั้น ทว่าถ้ารีบทำนั้นย่อมจะดีกว่า อัลลอฮฺได้ตรัสว่า

«فاستبقوا الخيرات»

ความว่า "สูเจ้าจงรีบเร่งทำความดีเถิด" (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 148)

 

และยังได้ตรัสว่า

«وسارعوا إلى مغفرة من ربكم»

ความว่า "และสูเจ้าจงรีบเร่งสู่การอภัยโทษจากพระผู้อภิบาลของสูเจ้า" (อาล อิมรอน : 133)

 

ท่านนบีมูซา อะลัยฮิสสลาม ได้พูดว่า

«وعجلت إليك رب لترضى»

ความว่า "และข้าได้เร่งมายังพระองค์ โอ้ พระผู้อภิบาลแห่งข้า เพื่อพระองค์จะได้โปรดปราน" (ฏอฮา : 84)

 

และเพราะว่าการชักช้าอาจจะมีผลเสีย ดังนั้น อุละมาอ์มัซฮับชาฟิอีย์และหันบะลีย์บางท่าน จึงได้เห็นชอบให้รีบทำ แต่หากไม่รีบก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาแต่อย่างใด หากจะยืดไปถือศีลอดระหว่างเดือนหรือท้ายเดือนก็ถือว่าไม่เป็นไร

 

อัน-นะวะวีย์ได้กล่าวว่า : เหล่าสหายของเราเห็นว่า สุนัตให้ถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาลด้วยหะดีษนี้ (หมายถึงหะดีษที่กล่าวถึงการถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาล) พวกเขาเห็นว่า สุนัตให้ถือศีลอดติดต่อกันหกวันทันทีในช่วงแรกของเดือนเชาวาล และหากจะแยกวันหรือยืดไปถือศีลอดในช่วงท้ายของเชาวาลก็ถือว่าอนุโลม และถือว่าได้ปฏิบัติซุนนะฮฺนี้แล้ว เพราะความหมายของหะดีษที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวางและโดยภาพรวม ประการนี้ไม่เป็นที่ขัดแย้งกันระหว่างมัซฮับของเรา และยังเป็นความเห็นของอะห์มัด บิน หันบัล และดาวูด อัซ-ซอฮิรีย์ ด้วย (อัล-มัจญ์มูอฺ ชัรหฺ อัล-มุหัซซับ)

 

(คำตอบโดย เชค มุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-มุนัจญิด)

แหล่งอ้างอิง:

ถาม-ตอบอิสลาม islam-qa.com

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก