ต้องถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาลติดต่อกันหรือไม่ ?

คำอธิบาย

ถาม : การถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาลหลังเราะมะฎอน มีเงื่อนไขหรือไม่ว่าต้องถือศีลอดติดต่อกันทั้งหกวัน หรือสามารถจะแยกวันได้ เพราะฉันต้องการถือศีลอดแยกเป็นสามครั้ง คือครั้งละสองวันช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ? (www.islamqa.com คำถามหมายเลข 7858)

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก