การตั้งเจตนาถือศีลอดหกวันเชาวาล พร้อมกับชดที่ค้างจากเราะมะฎอนด้วยเนียตเดียว

คำอธิบาย

ถาม : ฉันสามารถที่จะถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาลด้วยการตั้งเจตนา(เนียต)พร้อมๆ กับเนียตถือศีลอดชดใช้ของเดือนเราะมะฎอนที่ค้างอยู่ด้วยสาเหตุของการมาประจำเดือนได้หรือไม่ ? (www.islamqa.com คำถามหมายเลข 39328)

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

  การตั้งเจตนาถือศีลอดหกวันเชาวาล

  พร้อมกับชดที่ค้างจากเราะมะฎอนด้วยเนียตเดียว

  [ ไทย ]

  لا يصح جمع قضاء رمضان مع ست شوال بنية واحدة

  [ باللغة التايلاندية ]

  www.islamqa.com

  موقع الإسلام سؤال وجواب

  แปลโดย: ซุฟอัม อุษมาน

  ترجمة: صافي عثمان

  ตรวจทาน: ซุฟอัม อุษมาน

  مراجعة: صافي عثمان

  สำนักงานความร่วมมือเพื่อการเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

  المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

  1428 – 2007

  لا يصح جمع قضاء رمضان مع ست شوال بنية واحدة

  هل يجوز أن أصوم الستة أيام من شوال بنفس النية بقضاء الأيام التي أفطرت فيها في رمضان بسبب الحيض ؟ (موقع الإسلام سؤال وجواب، رقم السؤال 39328)

  การตั้งเจตนาถือศีลอดหกวันเชาวาลพร้อมกับชดที่ค้างจากเราะมะฎอนด้วยเนียตเดียว

  ถาม : ฉันสามารถที่จะถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาลด้วยการตั้งเจตนา(เนียต)พร้อมๆ กับ
  เนียตถือศีลอดชดใช้ของเดือนเราะมะฎอนที่ค้างอยู่ด้วยสาเหตุของการมาประจำเดือนได้หรือไม่ ? (www.islamqa.com คำถามหมายเลข 39328)

  ตอบ : อัลหัมดุลิลลาฮฺ การทำเช่นนั้นไม่ถูกต้อง เพราะการถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาลจะไม่สมบูรณ์นอกจากต้องถือศีลอดของเดือนเราะมะฎอนให้เสร็จเสียก่อน

  ท่านเชค อิบนุ อุษัยมีน ได้กล่าวใน "ฟะตาวา อัศ-ศิยาม" หน้า : 438 ว่า

  "ผู้ใดที่ถือศีลอดวันอะเราะฟะฮฺ หรือ วันอาชูรออ์ ทั้งๆ ที่ยังต้องถือศีลอดชดของเดือนเราะมะฎอนอยู่ การถือศีลอดนั้นย่อมใช้ได้ แต่ถ้าหากเขาตั้งเจตนาว่าจะถือศีลอดในวันเหล่านี้พร้อมๆ กับการชดใช้ของเดือนเราะมะฎอน เขาก็จะได้สองผลบุญคือ ผลบุญของวันอะเราะฟะฮฺหรือวันอาชูรออ์พร้อมกับผลบุญของการชดใช้ของเดือนเราะมะฎอน อันนี้สำหรับการถือศีลอดสุนัตทั่วๆ ไปที่ไม่เกี่ยวพันกับเราะมะฎอน ส่วนการถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาลนั้น(แตกต่างจากการถือศีลอดทั่วไป)เพราะมีความเกี่ยวพันกับเราะมะฎอน กล่าวคือจะไม่มีนอกจากต้องถือศีลอดชดใช้ของเดือนเราะมะฎอนเสียก่อน ถ้าหากถือก่อนที่จะชดของเราะมะฎอนก็จะไม่ได้รับผลบุญนั้น(ตามความเห็นหนึ่งของมัซฮับหันบะลีย์ – ผู้แปล) เพราะหะดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่มีความว่า "ผู้ใดที่ถือศีลอดเราะมะฎอนแล้วถือศีลอดตามหลังจากนั้นหกวันในเดือนเชาวาล นั่นเสมือนว่าเขาได้ถือศีลอดถึงหนึ่งปี" (บันทึกโดยมุสลิม 1984) และเป็นที่รู้กันว่าผู้ใดที่ยังต้องมีภาระชดใช้ของเดือนเราะมะฎอน เขาจะไม่นับว่าถือศีลอดเราะมะฎอนครบจนกว่าจะชดใช้จนสมบูรณ์"

  www.islamqa.com

  แหล่งอ้างอิง:

  ถาม-ตอบอิสลาม islam-qa.com

  หมวดหมู่เนื้อหา: