จะถือศีลอดหกวันเชาวาลในวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีได้หรือไม่?

คำอธิบาย

ถาม : ฉันสามารถที่จะถือศีลอดหกวันในเดือนเชาวาลในวันจันทร์กับวันพฤหัสบดี เพื่อจะได้ผลบุญของสองวันนี้รวมกันด้วย ได้หรือไม่ (www.islamqa.com คำถามหมายเลข 106468)

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก