สิ่งที่ต้องยึดคือการดูเดือนไม่ใช่การคำนวณทางดาราศาสตร์

คำอธิบาย

สิ่งที่ต้องยึดคือการดูเดือนไม่ใช่การคำนวณทางดาราศาสตร์ ฟัตวาลัจนะฮฺดาอิมะฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก