อะไรคือหุก่มการทำงานในร้านอาหานซึงขายสุราและอาหารที่หะรอม

ผู้ฟัตวา : อาบิด คาน กอรี

ส่งฟีดแบ็ก