บ่าวจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าของเขาทรงพอพระทัยต่อเขา

คำอธิบาย

บ่าวจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าของเขาทรงพอพระทัยต่อเขา ตอบโดยเชคมุนัจญิด

ส่งฟีดแบ็ก