ลักษณะการละหมาดของอิหม่ามเมื่อมีมะอ์มูมเพียงคนเดียว

ผู้ฟัตวา : อาบิด คาน กอรี

คำอธิบาย

ลักษณะการละหมาดของอิหม่ามเมื่อมีมะอ์มูมเพียงคนเดียว จำเป็นที่อิหม่ามต้องเยื้องไปข้างหน้าหรือไม่

Download
ส่งฟีดแบ็ก