อะไรคือความหมายหะดีษ..

ผู้ฟัตวา : อาบิด คาน กอรี

คำอธิบาย

อะไรคือความหมายหะดีษ..ไม่มีโรคติดต่อไม่มีการฏิยะเราะฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก