การเตาบะฮฺของฉันจะใช้ได้หรือเปล่าในขณะที่ฉันยังทำบาปอื่นอยู่

ส่งฟีดแบ็ก