หุก่มสวมเสื้อผ้าสีดำเมื่อมีผู้เสียชีวิต

คำอธิบาย

มีบางคนสวมเสื้อผ้าสีดำเมื่อมีญาติพี่น้องเสียชีวิต การกระทำเช่นนี้เป็นบิดอะฮฺ (อุตริ) หรือไม่ หรือว่าการกระทำสิ่งดังกล่าวมีกล่าวในอัซซุนนะฮฺ ?

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

  หุก่มสวมเสื้อผ้าสีดำเมื่อมีผู้เสียชีวิต

  [ ไทย ]

  حكم لبس السواد حدادا على الميت

  [ باللغة التايلاندية ]

  www.islamqa.com

  موقع الإسلام سؤال وجواب

  แปลโดย: อันวา อิสมาอีล (สะอุ)

  ترجمة: أنور إسماعيل

  ตรวจทาน: ซุฟอัม อุษมาน

  مراجعة: صافي عثمان

  สำนักงานความร่วมมือเพื่อการเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

  المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

  1429 – 2008

  หุก่มสวมเสื้อผ้าสีดำเมื่อมีผู้เสียชีวิต

  คำถาม

  มีบางคนสวมเสื้อผ้าสีดำเมื่อมีญาติพี่น้องเสียชีวิต การกระทำเช่นนี้เป็นบิดอะฮฺ (อุตริ) หรือไม่ หรือว่าการกระทำสิ่งดังกล่าวมีกล่าวในอัซซุนนะฮฺ ?

  ตอบ

  มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของเอกองค์อัลลอฮฺ ... ไม่ปรากฏในแบบฉบับของท่านบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ว่าให้สวมเสื้อผ้าสีดำเมื่อมีผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิต ดังนั้นนักวิชาการมุสลิมถือว่าการกระทำลักษณะเช่นนั้นเป็นบิดอะฮฺ

  มีคนถามชัยคฺอิบนุอุษัยมีนถึงหุก่มการติดตามศพของบรรดาสตรีและหุก่มการสวมเสื้อผ้าสีดำ ท่านตอบว่า “การติดตามศพของบรรดาสตรีเป็นการกระทำที่ต้องห้ามเนื่องจากพวกนางมีความอดทนน้อย อีกทั้งการร่วมติดตามศพนั้นอาจจะเกิดความเสื่อมเสียและการปะปนระหว่างชายหญิงโดยไม่มีขอบเขต ส่วนการสวมเสื้อผ้าสีดำเมื่อประสบกับความทุกข์นั้นเป็นบิดอะฮฺ" (หนังสือรวมคำฟัตวาของอิบนุอุษัยมีน เล่มที่ 17 หน้า 329)

  ยังมีคนถามท่านอีกว่า การเจาะจงเฉพาะชุดแต่งกายสีดำสำหรับสตรีเมื่อต้องการแสดงความเสียใจ(งานศพ)มีหุก่มว่าอย่างไร? ท่านตอบว่า “ตามทัศนะที่ข้าพเจ้าเห็น การเจาะจงเฉพาะชุดแต่งกายเมื่อต้องการแสดงความเสียใจเป็นบิดอะฮฺ เนื่องจากบางทีการกระทำลักษณะดังกล่าวอาจเป็นการบ่งบอกว่ามนุษย์ไม่พอใจต่อกฎกำหนดของอัลลอฮฺ ถึงแม้ว่าบางคนอาจมีทัศนะว่าไม่เป็นไร แต่ทว่าบรรดากัลยาณชนรุ่นแรกก็ไม่ได้ถือปฏิบัติ เพราะเป็นการบ่งบอกถึงความไม่พอใจ ทางที่ดีควรงดเว้นการกระทำเช่นนั้นจะดีกว่า เนื่องจากถ้าเราใส่แล้วกลัวว่าจะได้รับบาปมากกว่าพ้นจากบาป" (หนังสือรวมคำฟัตวาของอิบนุอุษัยมีน เล่มที่ 17 หน้า 410)

  ชัยคฺอิบนุอุษัยมีนยังกล่าวอีกว่า “การสวมเสื้อผ้าสีดำเพื่อไว้ทุกข์คนตายเป็นบิดอะฮฺและเป็นแสดงถึงความเศร้าโศก(อันนิยาหะฮฺ) ซึ่งคล้ายกับการฉีกคอเสื้อ ตบแก้ม ที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ปฏิเสธการกระทำดังกล่าว ดังที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวความว่า "ไม่ใช่ในหมู่ประชาติของฉันสำหรับผู้ที่ฉีกคอเสื้อ ตบแก้ม และเรียกร้องเช่นยุคญาฮิลียะฮฺ(ยุคก่อนอิสลาม)" (หนังสือรวมคำฟัตวาของอิบนุอุษัยมีน เล่มที่ 17 หน้า 414)


  แปลโดย อันวา อิสมาอีล (11 ก.พ. 51)
  จากเว็บไซต์ อิสลามถาม-ตอบ www.islam-qa.com หมายเลขฟัตวา 47488