หนังหมูจะสะอาดด้วยการฟอกหนังหรือไม่?

ผู้ฟัตวา : อาบิด คาน กอรี

คำอธิบาย

ตอบโดยชัยคฺอาบิด คอน อัลกอรีอฺ

ส่งฟีดแบ็ก