หุก่มการอ่านอัลกุรอานแบบนักร้อง

คำอธิบาย

คำถาม : ท่านจะกล่าวว่าอย่างไรกับนักอ่านอัลกุรอาน ที่อาศัยท่วงทำนองเหมือนกับทำนองร้องเพลง ซ้ำบางทีก็เอามาจากทำนองเพลงนั้นเสียเลย กรุณาให้คำตอบแก่เราด้วย ขออัลออฮฺประทานผลตอบแทนอันดีแก่ท่าน ?

รายละเอียดแบบเต็ม


คำถาม : ท่านจะกล่าวว่าอย่างไรกับนักอ่านอัลกุรอานที่อาศัยท่วงทำนองเหมือนกับทำนองร้องเพลง ซ้ำบางทีก็เอามาจากทำนองเพลงนั้นเสียเลย กรุณาให้คำตอบแก่เราด้วย ขออัลออฮฺประทานผลตอบแทนอันดีแก่ท่าน ?


คำตอบ : อัลหัมดุลิลลาฮฺ .. ไม่อนุญาตให้ผู้ศรัทธาอ่านอัลกุรอานด้วยทำนองเสียงร้องเพลงและตามแบบฉบับของนักร้อง แต่วาญิบ(จำเป็น)ที่เขาต้องอ่านเช่นที่บรรดาสะลัฟ(กัลยาณชนรุ่นแรก) ในหมู่เศาะหาบะฮฺของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม และบรรดาตาบิอีนได้อ่าน เขาต้องอ่านด้วยการตัรตีล(ค่อยๆ อ่านอย่างตั้งใจ) ซึมซับเนื้อหาด้วยความอาดูรและนอบน้อม เพื่อให้เกิดผลแก่หัวใจที่ได้รับฟัง และให้เขาเองได้รับผลจากการอ่านดังกล่าวด้วย

ส่วนการอ่านตามลักษณะหรือแบบของนักร้องนั้นไม่เป็นที่อนุญาต

จากหนังสือ รวมฟัตวาเชค อับดุลอะซีซ บิน บาซ 9:290

ที่มา islamqa.info ฟัตวาหมายเลข 9330

//islamqa.info/index.php?ref=9330&ln=ara

//islamqa.info/index.php?ref=9330&ln=eng

ส่งฟีดแบ็ก