การแต่งงานคืออุปสรรคขวางกั้นในการศึกษาหาความรู้หรือไม่ ?

คำอธิบาย

คำถาม ตอบโดยชัยคฺ มุหัมมัด อิบนุ ศอลิหฺ อัลอุษัยมีน

ส่งฟีดแบ็ก