ความหมายการอ่านอัลกุรอานด้วยท่วงทำนอง

คำอธิบาย

คำถาม ข้าพเจ้าได้ยินมาว่ามีหะดีษหลายบทที่บัญญัติให้อ่านอัลกุรอานด้วยทำนอง ไม่ทราบว่าเราจะเข้าใจหะดีษดังกล่าวว่าอย่างไร ?

ส่งฟีดแบ็ก