อะไรคือหุก่มของผู้ที่ดูถูกศาสนาในขณะที่เขามีอารมณ์โกรธ ?

ส่งฟีดแบ็ก