อนุญาตให้ทำการซื้อขายในมัสญิดหรือไม่ ?

ส่งฟีดแบ็ก