ฉันจะไม่คืนสินค้าเมื่อลูกค้าเอามาคืนหลังจากมีการตกลงซื้อขายเสร็จแล้วได้ไหม ?

ผู้ฟัตวา : อาบิด คาน กอรี

คำอธิบาย

ฉันจะไม่คืนสินค้าเมื่อลูกค้าเอามาคืนหลังจากมีการตกลงซื้อขายเสร็จแล้วได้ไหม ?

Download
ส่งฟีดแบ็ก