การที่มีอีหม่านอ่อนมีผลต่อการทำนิกาหฺหรือไม่ ?

ส่งฟีดแบ็ก