จะทำอย่างไรเมื่อฉันไม่พบมัสญิดในเมืองที่ฉันอาศัยอยู่ ?

ผู้ฟัตวา : อาบิด คาน กอรี

คำอธิบาย

จะทำอย่างไรเมื่อฉันไม่พบมัสญิดในเมืองที่ฉันอาศัยอยู่ ?

ส่งฟีดแบ็ก