แชทอิสลามออนไลน์ - chatislamonline.org

แชทอิสลามออนไลน์ - chatislamonline.org

คำอธิบาย

http://chatislamonline.org/
เว็บเพื่อการแนะนำอิสลามจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง ตอบข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับอิสลาม โดยรูปแบบการสนทนาออนไลน์

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

ส่งฟีดแบ็ก