ขั้นตอนการอาบน้ำละหมาดและการละหมาด

คำอธิบาย

วิดีโอสอนวิธีการอาบน้ำละหมาด (การทำวุฎูอ์) การอะซาน และการละหมาด เหมาะสำหรับมุสลิมใหม่และผู้สนใจ จัดทำและเผยแพร่โดย ananservice.com

กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก